حسن مثنوی بخشایش

Month: دسامبر 2017

LUKAS Spreader SP300E door spread اسپیریدر یا فک نجات هیدرولیک لوکاس مدل اس پی 300 ای

اسپیریدر یا فک نجات هیدرولیک لوکاس مدل اس پی 300 ای که برای جستجو و نجات جاده ای و حوادث حمل و نقلی و ترافیکی به کار برده میشود

 

Continue reading

LUKAS Cutter S700E hinge cut کاتر یا قیچی هیدرولیک لوکاس مدل اس 700 ای

کاتر ,قیچی هیدرولیک لوکاس مدل اس 700 ای.

 برای جستجو و نجات جاده ای , حوادث حمل و نقلی , ترافیکی است.

Continue reading

LUKAS StrongArm E100

Lightweight in the hand – strong in operation

Copyright © 2019 حسن مثنوی بخشایش

Theme by Anders NorenUp ↑