سلام

من حسن مثنوی بخشایش

یه دهه شصتی

عاشق علوم کامپیوتری و دیجیتال و هر چیزی شاخک های علمی رو تحریک کنه

تقریبا تو همه ی شبکه های اجتماعی میتونید پیدام کنید

@hasanmasnavi

امداد و نجات هم برام یه اصل شده. یعنی آموزش گرفتن و شرکت  تو عملیات و آموزش دادن شده عضو جدایی ناپذیره زندگیم