اسپیریدر یا فک نجات هیدرولیک لوکاس مدل اس پی 300 ای که برای جستجو و نجات جاده ای و حوادث حمل و نقلی و ترافیکی به کار برده میشود

 

Continue reading