واقعیت افزوده(واقعیت فوق العاده) Augmented Reality HYPER-REALITY

در این کلیپ با استفاده از واقعیت افزوده که به شکل عینک نصب شده با استفاده از هوش مصنوعی و داده کاوی و همچنین از قدرت اینترنت اشیاء و ارتباطات شبکه ای ، یک شهروند از امکانات شهر هوشمند و زندگی درآن استفاده و با امکانات فوق تکنولوژی زندگی میکند که به زبان ساده و کاربردی نشان داده شده است.
 
 
Hyper-Reality presents a provocative and kaleidoscopic new vision of the future, where
physical and virtual realities

Copyright © 2023 IT Life

Theme by Anders NorenUp ↑